OPTİK OKUYUCU SİSTEMİ

  OptikOS ile Tarayıcınız
Optik Okuyucunuz Olsun

Optik Form Tanıtma

Optik Form Tanıtım

     Optik Form Tasarım(Tanıtım) programı, Optik Okuyucu Programının değişik optik formları okuyabilmesini sağlar. Form üzerindeki alanlar ( Soyadı-Adı, Numara, Kitapçık Türü, TcKimlikNo, TelefonNo vb. ) kağıt üzerinde nerede olursa olsun hiç fark etmeden 1 dakikada fare ile sürükle bırak mantığı ile kolayca tanımlanabilmekte ve anında değerlendirmesi yapılabilmektedir.
     Optik Form Tanıtım Yazılımı Optik Okuyucu Programı içerisinde gelmektedir.
     Tanımlanacak olan kağıt tarayıcı yüzeyine yerleştirilir ve tasarım programı otomatik olarak kağıdın resmini tarar ve ekrana getirir. Optik formda bulunan alanlar(soyad-ad, numara vs.) cetvel vs. gerektirmeden fare ile sürükle bırak mantığı ile kolayca tanımlanır. Optik formdaki alanlara göre istenilirse yeni tanımlamalar yapılarak form üzerindeki tüm alanlar kolayca tanımlanarak işlemeler tamamlanır.

Bazı Özellikleri

  • Form üzerinde barkodların yani kağıdın sol veya sağ marjlı olmasının hiçbir önemi yoktur. Tasarım anında barkodlar üzerine sürükle bırak ile barkod nesnesi ilişkilendirilip anında tanımlanır. Bu işlemden sonra Optik Okuyucu Yazılımı okuma yaparken bu koordinatları dikkate alaraktan okuma işlemi gerçekleştirir.
  • Form Üzerindeki alanlar (DerNo, İsim, Kitapçık Türü vb.) optik formun neresinde olursa olsun fare ile sürükle bırak mantığı ile anında tanımlayabilirsiniz.
  • Yine aynı şekilde form üzerindeki isim gibi yukardan aşağıya tanımlı olan alanlar veya aynı şekilde cevap şıkları gibi yatay alanlar tek parametre ile tanımlanabilmektedir.
  • Form üzerinde oluşturulan alanlar kopyalanıp yine aynı alandan birden fazla oluşturmak için yapıştırma işlemi yapılabilir.
  • Onlarca form tanımlanabilmekte ve ilgili formlar üzerinde 100 den fazla alan oluşturulabilmektedir.
  • Form üzerindeki soru sayıları ilgili alanın fare ile büyütülmesi ve resim üzerindeki ilgili yeri dolduracak kadar büyütülmesi ile yazılım otomatik olarak kaç kutucuğun olduğunu hesaplayarak kaç soruluk bir form olduğunu belirler.

Optik Okuyucu OptikOS ile Form Tanıtma

Optik Form Tanıtımı nasıl yapılır ?